Korjausvastuut

Korjausvastuut

Korjausvastuut

Tämä informaatio on laadittu selventämään Pueblo Girasolin osakkaiden ja hoitokunnan osuuksia hoito- ja korjausvastuista. Korjausvastuu on espanjalaisen lainsäädännön mukaan erilainen, mihin Suomessa on yleensä totuttu. Korjauskustannuksista vastaa Espanjassa pääsääntöisesti kiinteistön omistaja (Huoneistot ovat Espanjassa kiinteistöjä). Yhteisiltä osin, kuten esim. rakennuksen ulkonäöstä ja maalauksesta, vesikatoista, luhtikäytävistä, hisseistä, ulkoalueista jne. vastaa yhteisön hoitokunta, joka perii hoitovastikkeenmuodossa varat huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamiseen cuota-luvun mukaan.

Koska hoito- ja korjausvastuun jakautuminen ei vierasmaalaiselle ole yksiselitteinen asia, on laadittu alla esitettävä ohjeellinen jako, joka nimikkeiltään noudattaa Suomen Kiinteistöliiton vastaavaa selvitystä. Kaikkien kiinteistön omistajien on myös pyrittävä omalta osaltaan hoitamaan huolto- ja korjausvelvoitteensa niin, ettei mahdollisista laiminlyönneistä aiheudu haittaa naapurien eikä yhteisön omaisuudelle. Jos vahinkoja syntyy, on aiheuttaja vastuuvelvollinen.

Parvekelasituksen suunnitteluun perusohje Girasolissa

Lasituksen rajaus

Lasitus ei saa ohittaa yläpuolen parvekkeen kattorakennetta.

Lasitus ei saa olla yli julkisivupintojen.

Lasitus ei saa ulottua taloyhtiön hallinnoimalle alueille (yhteisiä tiloja)

eli lasitusalueena ei voi käyttää kiinteistön rakennusoikeutta tai kiinteistön alueita.

 

Sisäpiha

Lasitus on oltava yhteneväinen naapuruston lasituksen kanssa

 

Julkisivumuutokset

Ennen hallituksen käsittelyä on kohteesta oltava arkkitehti- ja rakennesuunnitelma.

Hallituksen puollon jälkeen omistaja voi hakea kaupungin rakennustoimistolta lupaa toimenpiteelle.

-Hallituksen tulee hyväksyä suunnitelmat ennen rakentamisen aloittamista

-Lasituksessa käytetään puskulasitusta ilman kehystä

-Kattorakenteen tulee olla metallinen umpi”sandwich”, paksuus 55-30mm, valkoinen alumiini molemmin puolin

-Katossa huomioitava naapurikaton jatkomahdollisuus

 

Ilmastointikoneen asennus

Asennetaan parvekkeelle tai sisääntulo-oven viereen ylös

Lauhdevesi tulee kerätä omaan astiaan. EI kukka-altaisiin tai käytävälle.