Pelastusuunnitelma kokoontumiskuva

Pelastusuunnitelma kokoontumiskuva

Pelastussuunnitelman sisältö hallituksen kokoukseen

Pelastussuunnitelma on asiakirja joka määrittelee toimintaohjeet estämään ja hallitsemaan riskejä ihmisten ja esineiden suhteen sekä vastatoimet hätätilanteessa Girasolin vastuualueella. Pelastussuunnitelma auttaa tunnistamaan ja arvioimaan riskit ja tarvittavat toimet niiden ehkäisemiseksi sekä hallitsemiseksi hätätilanteen sattuessa. Suunnitelman tulee sisältää seuraava dokumentaatio:

Suunnitelman tulee sisältää seuraava dokumentaatio:

1.     Osakkaiden tunnistus ja toiminnan sijainti.

     1.1  Postiosoite. Toiminnan nimeäminen, nimi tai merkki. Puhelinnumero ja faksi.

     1.2  Toiminnan kohdehenkilöt. Nimi ja/tai toimiala. Postiosoite, puhelinnumero ja faksi.

     1.3  Pelastussuunnitelman toimintavastaavan nimi ja hätätoiminnnan suunnitelman vastaavan nimi sekä osoitteet ja puhelinnumerot ja faksi.

2.     Selostus toiminnasta ja fyysisestä ympäristöstä jossa toimitaan.

     2.1  Kuvaus kaikista suunnitelman sisältävistä toiminnoista

     2.2  Kuvaus alueesta, alueen alaisista toiminnoista ja asennuksista alueella.

     2.3  Käyttäjien kuvaus ja luokittelu

     2.4  Ympäristön kuvaus, jossa ilmenee rakennukset, tilat ja alue jossa suunnitelma toteutetaan.

     2.5  Sisääntuloväylien kuvaus ja ulkopuolisen avun saavutettavuus

Tämä kohta kehitetään kirjallisen materiaalin pohjalta ja liitteeksi laitetaan vähintään seuraavat graafiset dokumentit:

Alueen pohjapiirros, sisältäen myös lähiympäristön siten että dokumentaatiosta näkyy sisääntuloväylät, viestiverkot ynnä muut.